Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/wp-config.php on line 97
Ochrona danych - Grzegorz Jaworski

Ochrona danych

§ 1
Polityka Prywatności

 1. Właściciel jest administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe Właściciel będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną jak również, pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
 4. Właściciel jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 5. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Właściciel ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Właściciela mogą być także udostępnione:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 7. Właściciel zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać oświadczenie, listem poleconym, na adres siedziby Właściciela;
 9. W przypadku żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  • pisemne, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Usługodawcy
  • w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
  • pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • za pomocą faxu przesłanego na numer Usługodawcy;
  • jako skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres Usługodawcy;

§ 2
Polityka plików cookies

 1. Właściciel zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są przekazywane ani gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączających używanie plików cookies i akceptację instalowania tych plików po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Waciciela Serwisu plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasł
 7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 8. Cookies zamieszczone na urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujące z serwisem firmy trzecie (np. google.com).

Ostatnio dodane

 • ala ma asa
  Pojęcia Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej: Właściciel –Firma Grzegorz Jozef Jaworski […]

kontakt

Grzegorz Jozef Jaworski

Webentwicklung & Ecommerce

Dierhagenerstr. 10

13051 Berlin

Ust-ID: DE293213310


webmaster@grzegorzjaworski.de

Tel: +49 30 91901429

Fax: +49 30 89371864

Mobile DE: +49 157 58229353

Mobile PL: +48 729 517700

v-card

Copyright (c) Grzegorz Jozef Jaworski 2010 - 2020.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

%d bloggers like this:

Do poprawnego działania ta strona używa plików cookie.
Szczegółowe informacje i polityka przwatności znajdują się w regulaminie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close